Siedziba firmy WBGiTR Lublin Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie istnieje od blisko 70 lat.

W 2010 roku zostało przekształcone z zakładu budżetowego na jednostkę budżetową Samorządu Województwa Lubelskiego.
Biuro wykonuje zadania wynikające z zawartych porozumień samorządu województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego. Prace te wykonywane są przez zespoły w rożnych pracowniach terenowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt geodezyjny. WBG jest biurem innowacyjnym, czego dowodem jest włączanie do zespołów młodych ludzi. Dzięki temu łączy wieloletnie doświadczenie z entuzjazmem i postępem. O profesjonalizmie mogą świadczyć liczne nagrody i wyróżnienia, przyznawane w ramach Konkursu Jakości Prac Scaleniowych.